AOW en pensioen: wat verandert er in 2014?

De MKOB- een koopkrachtregeling voor ouderen die nu is opgenomen in de AOW- verdwijnt in 2015.

Het gevolg hiervan is dat gepensioneerden er per persoon € 25 per maand op achteruitgaan. Voor lage inkomens komt er een compensatieregeling..

De pensioenplannen zijn ongewijzigd, maar moeten nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Waar kan ik u mee helpen?

Neem contact met mij op via het contactformulier of telefonisch.